خرید بدون واسطه

ضمانت بهترین قیمت

گـارانـتی سـلامـت کالا

برگشت محصولات معیوب

مشاوره خرید و راه اندازی

طراحی و راه اندازی کوره های صنعتی

برخی از صنایع مصرف کننده​

کوره های حرارتی

و تـنـش زدایـی

صـنعـت نفـت

و صنایع وابسته

صنایع سیمان ،

گــچ و …

صـنایـع شـیشه ،

 کاشی و سرامیک

صـنایع غـذایی و تولیدات بهداشتی

صـنایع ساخت آلمینیوم و آهن

چرا صنایع دیرگداز ماهان

عرضه مستقیم انواع مواد نسوز، سیمان نسوز، آجر کروم منیزیت، مگنو ۸۰، آلومینا، آلما ۸۰ ، سیمان سه کار، آجر عایق. مواد اولیه نسوز،شاموت، شاموت طبس، آجر نسوز ضایعاتی، ضایعات نسوز، پنبه نسوز، پتو نسوز، ملات نسوز، بتن نسوز. آجر ضد اسید، ملات ضد اسیــــــد، سرامیـــک بال، گلوله ی آلومینی، صفحه ی نسوز، سیلیکون کارباید و اسپــــینل.

عرضه مستقیم انواع مواد نسوز، سیمان نسوز، آجر کروم منیزیت، مگنو ۸۰، آلومینا، آلما ۸۰ ، سیمان سه کار، آجر عایق. مواد اولیه نسوز،شاموت، شاموت طبس، آجر نسوز ضایعاتی، ضایعات نسوز، پنبه نسوز، پتو نسوز، ملات نسوز، بتن نسوز. آجر ضد اسید، ملات ضد اسیــــــد، سرامیـــک بال، گلوله ی آلومینی، صفحه ی نسوز، سیلیکون کارباید و اسپــــینل.

آجر آلومینی
مشخصات فنی محصولات

آخرین محصولات دیرگداز ماهان

برخی از مشتریان ما

اخبار و مقالات

برخی از صنایع مصرف کننده​

کوره های حرارتی و تـنـش زدایـی

صـنعـت نفـت و صنایع وابسته

صـنایـع شـیشه ، کاشی و سرامیک

صـنایع سـیـمـان ، گــچ و …

صـنایع غـذایی و تولیدات بهداشتی

صـنایع ساخت آلمینیوم و آهن

چرا صنایع دیرگداز ماهان
ss-refco

عرضه مستقیم انواع مواد نسوز، سیمان نسوز، آجر کروم منیزیت، مگنو ۸۰، آلومینا، آلما ۸۰ ، سیمان سه کار، آجر عایق. مواد اولیه نسوز،شاموت، شاموت طبس، آجر نسوز ضایعاتی، ضایعات نسوز، پنبه نسوز، پتو نسوز، ملات نسوز، بتن نسوز. آجر ضد اسید، ملات ضد اسیــــــد، سرامیـــک بال، گلوله ی آلومینی، صفحه ی نسوز، سیلیکون کارباید و اسپــــینل.

آخرین محصولات